WEB LK Logo liggende farger
Her
 kan du finne litt informasjon om støtte til videregående opplæring for voksne.

Slik søker du
Du starter ved å logge seg inn på  Lånekassen. Når du tar videregående opplæring for voksne må du bruke søknaden for høyere og annen utdanning, ikke søknaden for vanlig videregående opplæring. Dette er fordi du får støtte etter en annen del av forskriften til Lånekassen, enn de som har rett til vanlig videregående skole.

Søknadsfrist

Søknadsfristen om utdanningsstøtte er 15. november for høstsemesteret og 15. mars for vårsemesteret. Fristen for å melde endringer er innen støtteperioden/kurset er avsluttet.
Søknaden eller melding om endring må ha kommet inn til oss innen fristen for at den skal bli behandlet.

Her finner du endringer og situasjoner du skal melde inn.

Behandlingstid
Dersom det mangler dokumentasjon vil du få beskjed om dette ved slutten av behandlingstiden, du må da sende inn det som mangler på mine sider.
Her kan du lese litt om behandligstid  hos Lånekassen.

Når starter utbetalingen?
Du får e-post eller sms når søknaden din er ferdig behandlet. Logg inn på mine sider på Lånekassen sine sider her. Du finner vedtak og avtale i postkassen. For at utbetalingen kan starte må du signere avtalen elektronisk med Bank ID eller på papir.

 

Flyktningstipend

Her finner du informasjon om flyktningstipend. I søknaden kan du ikke krysse av for at du ønsker å søke flyktningstipend. Lånekassen vil gi deg flyktningstipend om de ser at du har rett på dette ut i fra dokumentasjonen du har sendt inn. Retten til flyktningstipend faller bort om du har norsk statsborgerskap. 

 

Inntektsgrenser

Flyktningstipend, forsørgerstipend, utdanningsstipend og ekstrastipend blir behovsprøvd. Se informasjon om inntektsgrenser her (OBS. merk at det er lavere inntektsgrenser for trygdeytelser fra NAV etc.). 

Inntekten din har som regel ikke noe å si for hvor mye lån og stipend du får utbetalt i første omgang, men vi behovsprøver stipendet mot inntekt, formue og trygd i etterkant. Vi får inntektsopplysningene automatisk fra Skatteetaten, du trenger altså ikke å sende inn noe.

Kalender

man tir ons tor fre lør søn
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31