Det finnes tre karrieresenter i Vest-Agder:

Karriere Kristiansand

Karriere Lister

Karriere Lindesnes

 

lånekassen.no - Statens lånekasse for utdanning

utdanning.no - Informasjon om yrker og utdanning

samordnaopptak.no - Innsøking og informasjon om høyere utdanning i Norge

nokut.no - Godkjenning av utenlandsk utdanning

vigo.no - Innsøking til videregående opplæring

vilbli.no - Informasjon om videregående opplæring

privatistweb.no - Informasjon og oppmelding til privatisteksamen


UIAUniversitetet i Agder

Kalender